Göteborg

Göteborg

Göteborg har, som de flesta städer, trafikproblem. Här skall vi visa

hur CabiBUS konceptet kan användas för att skapa en hållbar

kollektivtrafik som kan ge betydande minskning av privatbilismen.

 

CabiBUS är utformat för att komma så nära den idealiska

kollektivtrafiken som möjligt och därmed åstadkomma en mycket stor

reducering av resandet med fossildrivna privatbilar.

 

Resande inom Göteborg: Olika åtgärder för att minska privatbilismen,

t.ex. trängselskatt, har misslyckats. I denna artikel säger en politiker

"– Att få ner bilresandet är en av våra stora utmaningar, man har

beslutat om en trafikstratergi i kommunfullmäktige. Men just nu står vi lite och stampar i arbetet med att få ned bilresandet till år 2035,"

Trots detta fortsätter politikerna att bara satsa på samma gamla teknik för kollektivtrafiken: spårvagnar och stora bussar i fasta linjer, hållplatser och knutpunkter. I mars 2018 tog fullmäktige beslut om Koll2035, en plan för 25 miljarder under de närmaste 17 åren. Före beslutet tog GP in denna debattartikel Släpp in den nya tekniken i trafikplaneringen

 

Pendling till och från Göteborg: 40 000 göteborgare pendlar varje dag till grannkommunerna och över 110 000 grannar pendlar in, en mycket stor andel med privatbilar. Politikerna bestämde sig för länge sedan att lösningen skulle vara en tågtunnel under Göteborg - Västlänken, kostnad minst 25 miljarder. Då skulle resande med pendeltågen kunna öka och privatbilismen minska trodde man. Det har växt fram ett stort motstånd mot Västlänken, grundat på obevisad nytta och stora risker för miljön i centrala Göteborg.

Problemet verkar vara att politiker och planerare är så inkörda i ett linjebaserat kollektivtrafiksystem så att de bara kan tänka på hur man skall snabba upp resandet från station till station, från knutpunkt till knutpunkt. Resenärerna ser i stället på hela resan mellan hemmet och arbetsplatsen och då finner de allra flesta att den egna bilen är bästa färdsättet, trots den högre kostnaden, trängselskatt och höga parkeringsavgifter.

 

De 50 miljarderna kan i stället satsas på en ny attraktiv kollektivtrafik som bygger på dessa förutsättningar:

 

Dörr-till-dörr: Du skall inte behöva ta dig till en hållplats i ur och skur, du skall inte behöva byta till andra fordon på vägen och du skall komma ända fram till resmålet, inte behöva ta en nattlig promenad på en skum väg från hållplatsen till hemmet.

 

Ostört, säkert och effektivt: Du skall sitta i en egen kupé (cabin), inte störas eller smittas av andra, kunna arbeta, läsa, äta och därmed göra resan till effektiv tid, då gör det inget om restiden eventuellt blir lite längre än med privatbilen. Egen hytt gör det möjligt att ha krockkuddar runt om, mycket säkrare än all annan kollektivtrafik om olyckan skulle vara framme.

 

Eldrivet, ekologiskt hållbart: Batteridrivna fordon, energisnålast per passagerarkilometer, inga miljöstörande utsläpp.

 

Full geografisk täckning inom 10 mil runt en stad: Inte begränsat till vissa sträckor i ett samhälle eller region. Kan ta sig fram även på alla smala gator och vägar.

 

Enkelt att införa: Skall inte kräva stora anläggningsarbeten och ingrepp i miljön i form av spår och hållplatser på marken, i luften eller under jorden.

 

Fungera väl ihop med befintlig kollektivtrafik: Lätt att kombinera med tåg vid längre resor.

 

Offentligt organiserat: Skall fungera utan att vara beroende av enskilda personers eller företags engagemang och intresse. UBER och andra Taxi-företag samt många bilföretag satsar på att erbjuda billiga taxi-tjänster med förarlösa fordon. Det innebär en stor risk för ökad trafik med en mängd fordon som bara transporterar en passagerare. Det är inte heller optimalt att ett antal transportörer erbjuder resor bara inom olika delar av en region eller konkurrerar på samma områden. Det ökar risken för låg beläggning i varje fordon och därmed mer trafik. Västtrafik är den naturliga operatören för CabiBUS i Västsverige.

 

Bättre än privatbilresa: Skall vara ett tillräckligt lockande alternativ till privatbilen för de allra flesta dagliga resorna så att det blir en betydande minskning av privatbilismen.

 

Kostnadseffektivt: Skall helst kunna minska behovet av offentliga investeringar och subventioner av kollektivtrafiken. Driftkostnaderna för självkörande elfordon är mycket låga, beräkningar har gjorts som visar på ned till 2 kr/km. Det kan t.o.m. göra att kollektivtrafiken kan bli annu billigare för resenärerna och ändå ge intäkter till samhället, i stället för som nu skattesubventioneras med ca 50%.

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning följer ...

CabiBUS

kan klara

pendlings-

resandet

inom 10 mil

runt Göteborg

(med samma

drivlina som

7-sitsiga Tesla X,

45 mils räckvidd

på en laddning.)

Med 6 passagerare i

högtrafiken morgon och

kväll ersätter den 6 personbilar med ensam

förare, en trafikminskning med 83%!

CabiBUS klarar resetopparna på morgon och kväll på en laddning. På dagen turas fordonen om att ladda så att de klarar kvällstrafiken. På natten laddas de fullt för att vara klara nästa morgon.

Eftersom inpendlingen till Göteborg är större (110 000) än utpendlingen (40 000) nattparkerar de flesta CabiBUS på orterna runt Göteborg.

 

När resandet minskar på kvällen byts ett antal passagerarhytter ut mot paketboxar och CabiBUS använd för att leverera varor hem till den ökande e-handelns kunder.

 

På natten kan fordonen tyst åka runt och kartägga alla mindre vägar i området som ännu inte är inlagda i systemet för den självkörande tekniken.

Paketleveranser

E-handeln ökar kraftigt och paketen skall lämnas till privatadresser eller hämtas på utlämningsställen. Detta skapar mycket trafik i bostadsområden. Flera företag har börjat utveckla självkörande fordon för paketleveranser.

CabiBUS kan ha utbytbara hytter, när persontrafiken är lägre på dagtid, kvällstid och lördag-söndag kan CabiBUS,  tyst och utan avgaser, till låg kostnad leverera paket.

Göteborg planerar för självkörande fordon,

CNBC rapporterar i denna video.

Tyvärr ges inga konkreta exempel på hur kollektivtrafik med självkörande elfordon för samåkning kan bidra till de förbättringar som nämns i programmet.

 

CONTACT US

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

PROFILE

Gothenburg, Sweden

Tel: +46 706906090

CabiBUS with one passenger compartment (cabin) for each passenger is a truly innovative vehicle. It is the prerequisite for a public transportation solution that provides unique advantages against existing systems.