DATATAXI 1972

The start of CabiBUS.


Kenneth Palmestål got the idea of shared traveling door to door in the early 70's.

He proposed the idea of computer guided minibuses, DATATAXI, in objection to the planned PRT on rails in his hometown Gothenburg in Sweden. 

The original papers below (in Swedish) describes the advantages of DATATAXI over the existing public, commersial and private transportation alternatives. 

With already five years of computer experience at that time, Kenneth understood the possibilities with computerized route planning for the DATATAXI fleet.

The plans for PRT in Gothenburg was cancelled.

Början på CabiBUS.


Idén om delat resande dörr till dörr fick Kenneth Palmestål  tidigt på 70-talet. Han föreslog idén datorstyrda minibussar, DATATAXI, i invändning mot den planerade spårtaxin i hans hemstad Göteborg i Sverige.

Originaldokumenten nedan beskriver fördelarna med DATATAXI jämfört med befintliga alternativ för resor: kollektivtrafik, taxi och privatbilar.

Med redan fem års datorerfarenhet vid den tiden, förstod Kenneth möjligheterna med datoriserad ruttplanering för DATATAXI-flottan.

Spårtaxiplanerna i Göteborg lades ner.